Kategori: Ulasan

Ulasan Kumpulan Puisi Wayang

Tutur IBW  Widiasa Kenitén Wayang sinalih tunggil kakawian Ida Bagus Gdé Parwita, saking Gria Gdé Intaran, Tihingan, Klungkung. Dados guru ring SMA PGRI Klungkung.Pupulan puisi puniki polih wantuan saking Widya Pataka,...

Read More

Ulasan Kumpulan Cerpen Bli Kadék

Katah pisan gumanti pangaptin anaké alit. Wenten mapangapti mangda nué papayasan, wénten mangda mrasidayang ngrereh tatojon kauripan. Sakéwanten katah kapiambeng kamargiang olih sang nué kuasa. Kuasa punika kaangén mencanén sang...

Read More

Ulasan Kumpulan Puisi Pengasih Pemero

Pangasih Paméro sapunika murdhan pupulan puisi sané kakawi olih Ida Bagus Pawanasuta. Pupulan puniki kamedalang antuk Balai Bahasa Dénpasar.Wénten 44 puisi sané kaunggahang. Puisi – puisi sané kasurat minabang dados epah kalih...

Read More
Loading