Drama Bali Modern : Putihe Masawang Selem

Adegan I Punggawa medal, peliatne sakadi anak paling, inguh. Penyeroan Punggawa medal makta wedang: Penyeroan         : “Saking nuni kantenang titiang Gusti Aji sakadi anak paling. Minab nue sesepalan anyar. Utawi selingkuhan?”...

Read More