Amreta warsané katur,

Ranjingang maring anggané,

Apan ring raga maungguh,

Bhatara ring bhuwana alit,

Pada kaungguanan Widhi,

Punika né astapayang,

Anggé pamahayu,

Pakreti ring bumi.

( Ida Padanda Gdé Wayan Pasuruan, Wargasari Upapalin Pura)

Sanghyang Widhi mapaica sarwa amreta. Paican Idané patut pisan rumasayang ring  angga. Amerta sané kapica nguripang pranané, nguripang anggané, nguripang pikayunané. Amerta sané mawit saking astiti bakti sayan becik karumasayaang. Santukan mawit saking pamargi patut. Amerta – amerta punika nguripang pikayunan Déwata santukan mawit saking Sanghyang Widhi. Mabinaan wantah amerta sané ngranjing mawit saking karaksaan ( asura). Amerta karaksasaan ngawetuang piyungkan. Pinyungkan ring angga, pinyungkan ring anak lian. Punapi malih amertané punika kapikolih saking nénten patut, sakadi korupsi utawi sané lianan.

Amerta sané wetu saking Sanghyang Widhi patut anggén pamahayu angga taler pamahayu pretiwi.. Pretiwiné  becik antuk mahayu  ngicénin amerta. Dadosné pasuk wetuné pamargin amertané. Sang maurip mahayu pretiwi, pretiwi mahayu sang maurip.Yadnya anggén mahayu pretiwi. Yadnya nénten marupa upakara kémanten taler marupa pamargi nyelametang ( mahayu ) pretiwi Ngawetuang pikayunan sami – sami mangda maurip degdeg puniki sané kobet. Katahan sané ngrusak pretiwi. Sakadi ngrusak alas, ngrusak gunung, ngrusak danu, ngurusak segara. Wantah sami rusak, méweh amertané tedun . Pikobet pacang kapanggih. Pikobeté punika sakadi panes ngentak. Sabeh tedun salah masa. Tetanduran méweh maurip becik. Mrana  ngrereh tetanduranné. Usan mrana tetanduran, mrana ubuh – ubuhan, ayam keni flu burung, banténg keni antrak, bawi keni flu babi, asu keni rabiés. Manusa keni mrana lali ring angga  lali pretiwi.

Kaswécan saking Sanghyang Widhi patut astapayang pisan. Astapayang antuk pamargi sering kaucap yasa kérti. Yasa kérti sané patut mecikang karmané, mecikang kulawarga, mecikang pasemetonan, taler mecikang pakraman. Ngyasakértiang paican Sanghyang Widhi gumanti pemargi sané abot wantah nénten mawit éling  ring angga  gumanti manresti saking amerta Sanghyang Widhi.

Ngrumasayang paswécan Sanghyang Widhi marupa amerta nguripang Déwata sané wénten sajeroning angga. Déwata sané wénten ring angga matemu ring Sanghyang Widhi. Pacepuké punika ngawetuang kalangwan pikayun. Pikayunan kalangwan arang pacang manggihin biota. Biota ring angga utawi biota ring anak lian.

Sanghyang amerta ngebek ring jagaté. Sang wikan ngereh amerta nénten pacang kirangan amerta. Ngicalang ngekoh, lengit makarya. Makarya sané patut. Makarya sané manut ring agama. Ritatkalaning makarya nénten lali ring Sanghyang Widhi. Sanghyang Widhi nyuwécain sang jemet makarya. Wantah ngekoh, lengit makarya amertané sayan ngedohang. Patut mautsaha mangda Sanghyang Widhi ngicénin amerta. Amertané patut nguripang kadéwataané.